• Woordje van de voorzitter

 •  

  Andere tijden sport,

   

  Allereerst voor iedereen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst. Maar op sportief vlak voor 2021, ik weet het niet…

   

  Wie vorig jaar om deze tijd had gedacht dat er geen voetbal zou zijn, werd voor gek verklaard. Alles bij onze club liep op rolletjes en de resultaten van verschillende teams waren hoopvol.

  Maar dan wordt er over corona gepraat en besmettingen, maar het valt toch allemaal wel mee?

  Wat gaat er gebeuren, iedere dag meer besmettingen en mensen overlijden. En waar je niet op hoopt gebeurt, de sport wordt stilgelegd, alleen nog in aangepaste vorm trainen.

  Kantine dicht, kleedkamers op slot en alles desinfecteren. En daar begint ook het dilemma van het bestuur, hoe gaan we met al die zaken om. Je denkt het valt wel mee dit duurt niet zo lang, maar de werkelijkheid was anders. De competities werden stilgelegd en alles werd gesloten, we zijn geen voetbalclub meer. We hopen op betere tijden.

   

  Het bestuur neemt de beslissing om het hoofdveld te renoveren en een nieuwe omheining te laten plaatsen. Ook aan de boskant van het trainingsveld komt een hekwerk zodat de ballen niet meer in de sloot rollen. En bij het tweede veld komt ook een afrastering onder de buis zodat ook daar de ballen niet meer onderdoor rollen.

   

  We zijn klaar voor het nieuwe seizoen, nog niet wetende wat dit nieuwe seizoen brengen gaat.

  Op de accommodatie is alles aangepast aan de anderhalve meter afstand. Maar gaat het voetballen wel lukken? Tijdens de wedstrijd mag je direct contact hebben en na de wedstrijd weer anderhalve meter van elkaar, net als het publiek. En in de kantine alleen zitten met een maximaal aantal mensen. Het is niets waard. Wat moet je als bestuur, de richtlijnen zo goed mogelijk proberen na te  leven en de mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Maar dat valt niet mee, het lijkt wel of er niets aan de hand is.

   

  Dan komt het onvermijdelijke alles wordt weer stilgelegd en er is corona bij de vereniging. We leggen alles stil, geen training, helemaal niets…. Deze situatie was door niemand van tevoren bedacht. Ik ben ongeveer 55 jaar bij deze club betrokken en van alles meegemaakt. Autoloze zondagen was het ergste wat er ooit gespeeld had, maar dit slaat alles! Trainen in viertallen, dan in tweetallen behalve vanaf jo 19, het stelt niet veel meer voor.

   

  Dan is de vraag hoelang gaat het nog duren, er zijn vaccinaties gepland. En de KNVB praatte over een herstart van de competitie in februari. Ik geloof er niet in. Ik denk dat er niet meer gevoetbald wordt in dit competitie jaar. Maar dan komt de vraag hoe lang houden we dit financieel vol. Volgens de penningmeester als iedereen de contributie betaald kunnen we dit nog drie jaar volhouden. Ik hoop dat we toch gauw in een andere situatie belanden. Er is niets te doen en we mogen nergens naar toe. De jeugd zit aan huis gekluisterd en mogen ook niet uitgaan, wat een toestand. De enige troost is dat we niet alleen als vereniging hierin staan. Al onze buurtverenigingen hebben dezelfde lasten. Je kunt wel subsidie aanvragen maar dan moet je wel aan de regels voldoen.

   

  Het is een klote tijd en ik hoop dat er gauw verandering in komt. We blijven hopen op betere tijden en moeten nu een offer brengen.

  Laten we hopen dat het offer rendement op levert voor de komende tijd.

  Blijf strijdvaardig en laat je inentten dan komt het hopelijk weer goed.

   

  Dan wil ik nog iedereen die zich op wat voor manier heeft ingezet voor de vereniging hartelijk bedanken. Zonder deze groep mensen kan de vereniging niet bestaan.

   

  Blijf gezond,

   

  Henk Kooistra (voorzitter)