• Van de bestuurstafel

 •  

  Uit de algemene ledenvergadering kwam naar voren dat het bestuur moet uitbreiden. Het bestuur bestaat nu uit vier personen, wij willen graag uitbreiden naar een 7-koppig bestuur.

   

  Daarom de volgende vacature:

  Voetbalvereniging VV Oldeholtpade is voor het dagelijks bestuur op zoek naar meerdere bestuursleden (m/v).

  Nederland telt zo'n 3.000 verenigingen. Dat betekent dat er op elk moment wel ergens in het land een bestuurder hard aan het werken is voor zijn of haar club. Zo zijn bestuurders van essentieel belang voor alle 1,2 miljoen voetballers en in het voortbestaan van voetbalverenigingen in ons land.

  Geen club is identiek, geen bestuur hetzelfde. Een vereniging besturen is een eervolle, maar tegelijk ook omvangrijke taak. Het verenigingsleven is door de jaren heen veranderd en het is een uitdaging voor bestuurders om hiermee om te gaan. Door iedereen binnen je club te verenigen en samen de schouders eronder te zetten, creëer je een bloeiend verenigingsleven. 

  Geen club is identiek, geen bestuur hetzelfde

  Het besturen kan op verschillende niveaus plaats vinden. Besturen kun je doen op strategisch niveau als er gekeken wordt naar de langere termijn, de toekomst en de continuïteit. Is er draagvlak, werken we volgens afgesproken beleid en werken we binnen de begroting? Besturen kun je ook doen op tactisch niveau. Hierbij gaat het om het werken in jaarplannen. Hebben we de mensen op de goede plek, zit de organisatie goed in elkaar en halen we de gestelde doelen? Besturen kun je ook doen op operationeel niveau waarbij het gaat om de uitvoering. Doen we de juiste dingen en doen we die goed?

  Zie je hier een uitdaging voor jou weggelegd? Als je het leuk vindt om je bezig te houden met het besturen van jouw vereniging, vraag dan eens aan een van de bestuursleden of in de bestuurskamer of je kunt helpen!