• Inschrijfformulier

   OLDEHOLTPADE
   AANMELDINGSFORMULIER
  ONDERGETEKENDE,

  ACHTERNAAM : 

  VOORNAAM : 

  VOORLETTER(S) : 

  ADRES : 

  PC + WOONPLAATS : 

  TELEFOON + MOBIEL : 

  E-MAILADRES : 

  GEBOORTE DATUM :                               

  GESLACHT  M/V 

  NATIONALITEIT                  
   
   
  VERKLAART HIERMEE, DAT HIJ/ZIJ LID WIL WORDEN VAN V.V. OLDEHOLTPADE. EN VERKLAART VERDER
   
  0 DE LAATSTE DRIE JAAR NIET  VOOR EEN ANDERE VOETBALVERENIGING TE ZIJN UITGEKOMEN   OF VERKLAART; 0    NU OOK AL LID TE ZIJN VAN VOETBALVERENIGING ________________________ EN HIER WEL/NIET* AKTIEF DEEL TE NEMEN AAN DE VELD-/ZAALCOMPETITIE*.       ( * DOORHALEN WAT NIET V AN TOEPASSING IS )
   
  EN IS ALS LID* BEREID OM IN DE VERENIGINGSCULTUUR MEE TE DRAAIEN IN KANTINE EN SCHOONMAAKROOSTER, (* BEN JE EEN JEUGDLID LEES DAN OUDER/VERZORGER)
   
  BEN JE OUDER DAN 16 JAAR, DAN IS HET VERPLICHT EEN KOPIE IN TE LEVEREN VAN EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS ZOALS EEN PASPOORT, ID- KAART OF RIJBEWIJS
   
  Ben je onder de 18 dan wordt er geen alcohol verstrekt aan jou en mag je ook geen alcohol drinken, ook niet als je het krijgt van een ander. Sanctie beleid is hierop van toepassing.
   
  Door het ondertekenen van dit formulier geef ik V.V. Oldeholtpade toestemming voetbalfoto’s (actiefoto’s) te plaatsen op diverse mediakanalen. Persoonsgegevens worden alleen vermeld in Sportlink. Gegevens worden niet verstrekt aan derden (buiten de vereniging).
   
   
  DATUM: ________________     HANDTEKENING*:__________________________ ( * BIJ JEUGDSPELERS EEN HANDTEKENING VAN DE OUDER / VERZORGER ) 
   
  Dit formulier volledig ingevuld inleveren bij de ledenadministratie: Hesselinghstraat 10 C te Oldeholtpade (info: 0561 68 82 11 of vvoldeholtpade@outlook.com)